Ana Bubalo

Ana Bubalo rodila se 1975. godine u Banjoj Luci (BiH). U rodnom gradu završila je osnovnu glazbenu školu, glavni predmet  violina, u klasi prof. Tatjane Grubić.

Od 1992. godine s roditeljima živi u Splitu. Maturirala je na Srednjoj glazbenoj školi Josipa Hatzea u klasi prof. Astrid Jakičević, a nakon toga upisuje Umjetničku akademiju u Splitu (dva odsjeka: Odsjek za violinu i Odsjek za glazbenu kulturu).  U ožujku 2002. godine diplomirala je na Umjetničkoj akademiji (Odsjek za glazbenu kulturu) Sveučilišta u Splitu, mentorica dr. Mirjana Siriščević-Babić; na violini je diplomirala 2003. godine u klasi prof. Oleksandra Andrusenka.

Dobitnica je medalje za posebna dostignuća tijekom studiranja na Odsjeku za glazbenu kulturu. Pohađala je seminare za violinu kod svjetski poznatih glazbenih pedagoga: prof. O. Schuldmanna, prof. A. Kouchnera i prof. D. Schwartzberga. Nastupala je na koncertima u Splitu, Hvaru, Međugorju (BiH).

 Članica je orkestra Opere HNK Split (od 1994. godine), povremena  je članica Komornog orkestra crkve Gospe od Zdravlja u Splitu. Od travnja 2002. godine (najprije honorarno, a kasnije i stalno) zaposlena je kao učiteljica violine i voditeljica komornih sastava u omiškoj glazbenoj školi. Njeni učenici su osvajači brojnih regionalnih, državnih i međunarodnih nagrada. U svom pedagoškom radu osobitu pažnju posvećuje komornom muziciranju.

 Prvi veći rezultat u ovom glazbenom području ostvaruje u Samoboru 2005. godine, kada s Omiškim klavirskim triom (M. Tomasović, violina; L. Anić, violončelo i L. Marušić klavir) dobiva svoju prvu državnu nagradu, a sastav je najbolje ocijenjen od svih na natjecanju.

Poseban uspjeh postigla je s Omiškim baroknim kvartetom na Državnom natjecanju komornih sastava u Opatiji u prosincu 2008. godine, koji je u kategoriji kvarteta osnovnih glazbenih škola Hrvatske osvojio prvo mjesto s najvećim brojem bodova – apsolutna nagrada. Uspjeh ponavlja u prosincu 2009. godine, kada u natjecanju komornih sastava u Opatiji sudjeluje s dva barokna kvarteta, od kojih stariji osvaja prvu, a mlađi treću nagradu. Za izvrsne rezultate u radu s učenicima u školskoj 2008./2009. godini dobiva priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje. Na 48. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u Varaždinu 2010. jedina je hrvatska violinistička pedagoginja, u kategorijama osnovnih glazbenih škola u Hrvatskoj, čija su tri učenika bili sudionici državnog natjecanja.

Također, tri godine zaredom osvaja prvu državnu nagradu na Državnom natjecanju komornih sastava u Opatiji (2010, 2011 i 2012.) u disciplini komorni ansambli do 12 učenika. Posebni su i uspjesi sa Školskim gudačkim orkestrom Omiške strune, s kojim na regionalnom natjecanju 2011. godine osvaja prvu, a na državnom natjecanju u Dubrovniku drugu nagradu.

Od ljeta 2007. godine voditeljica je Gradskoga gudačkog orkestra Omiške strune, s kojim ostvaruje glazbene programe do sada nepoznate u gradu Omišu. Zadnjih nekoliko godina održava ljetne škole violine i komorne glazbe u sklopu Omiških kulturnih ljeta. Od prošle školske godine 2011./2012. radi honorarno kao nastavnica u Srednjoj glazbenoj školi Makarska.