Ante Bergam Momin “Mala Retrospektiva”

Mala retrospektiva ANTE BERGAMA MOMINA

Pozivamo vas na izložbu “Mala retrospektiva” Ante Bergama Momina.
11.6.2019. u 19.30h / Galerija AZ – Ilirsko sjemenište Omiš

Rođen u Krapnju, najnižem i najmanjem naseljenom otoku na Mediteranu, ali kako to često biva, mala mjesta iznjedre velike ljude. Slikar Ante Bergam Momin, prvu samostalnu izložbu priređuje 1971. godine. Od 1995. živi i radi u Njemačkoj (Ellwangen), gdje je aktivan kao slikar i organizator likovnog života, pa tako, između ostalog, u suradnji s “Aalen City aktiv”, 2001. g. osniva internacionalni skup slikara pod nazivom “Open ART” koji postaje tradicionalan. 2002. godine stiče status likovnog umjetnika Njemačke. Njegov curriculum vitae kao slikara kronološki se determinira različitim ciklusima koje Bergam naslovljava poput “Četrdeset i devet crvenih ruža” ili “Transformacije”, 2009. i 2018. “Transformacije 2”, u Šibeniku. Čitav opus njegova umjetničkog stvaralaštva prožima konceptualizam, odnosno postmoderna, čije su glavne odlike spajanje umjetničkih formi tako da više nema jasne razlike između slikarstva, kiparstva i fotografije. Polazna premisa postmodernog anakronističkog slikarstva 80-ih godina sastoji se u tome damodernost više ne postoji i da je sve istodobno ovovremeno i drevno. Po tom stavu povijest je završena i slikarstvo je jednostavno uživanje u boji, formi i samom činu slikanja i gledanja (citiram Karmen Ratković). Ante Bergam je dijete šibenskog kraja i pod neposrednim utjecajem Dalmatinčevih portreta sa friza apsida znamenite šibenskekatedrale Sv. Jakova i kako navodi Pavao Roca (predgovor izložbi 2009.)… “kroz njihovu transformaciju kreira nove likove, dajući im sasvim nova fizionomijska i karakterna obilježja… stvara vlastitu galeriju likova, od kojih mnoge možemo prepoznati kao naše iautorove suvremenike…” Nastavak ciklusa “Transformacija”, ogleda se i na prezentiranim radovima dugoratskoj i omiškoj publici, sada sa simbolima lokalnihsadržaja prožetih vlastoručnim tekstovima povijesnih citata…. “a Cetina sestra mila od prošlosti pa do danas ljubi Jadran kao brata…” Pažljivim promatranjem uočavamo i niz apliciranih fragmenata fotografija sa satiričnim akcentima, očito ne slučajno odabranim. U tom kolopletu kombinirane tehnike isprepliću se i krokijevski crteži olovkom: ključ, leptir, aktovi, kišobran …energični kovitlaci linija, boje koja se cijedi …različiti slikarski mediji: pastel, ugljen, olovka, akril, kolaž… Slikar nam jednostavno “poručuje i sugerira”: udubite se i analizirajte umjetničko djelo. Ako bismo se pak zapitali, što je slikar želio “reći”, e to je pak osobna interakcija gledatelja i slike.
Zdravko Cota, pof.