Centar za kulturu

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

KLASA: 611-02/22-01/61 URBROJ:2155-1-8-01-22-1 Povjerenik za informiranje nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti […]

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2021.

Ugovori 2021.

STANJE NA DAN 31.12.2021. Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2021. godinu 1.1.2021. Obrt Ećim Autorski ugovor 4.2.2021. Marijan Grbavac Autorski ugovor 14.2.2021. Miho Dolina Ugovor o poslovnoj suradnji 13.2.2021. Udruga HVIDR-a Omiš Autorski ugovor 1.3.2021. Miroslav Tomasović Autorski ugovor 19.3.2021. Marijan Grbavac Ugovor br. 09-0096-21 26.2.2021. Ministarstvo kulture Autorski ugovor 25.3.2021. Jure Šaban Stanić […]

Ugovori 2020.

STANJE NA DAN 31.12.2020. 1. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 15.1.2020. Ivana Župa 2. Autorski ugovor 14.01.2020. Aleksandar Srzić 3. Autorski ugovor 17.01.2020. Marijan Grbavac 4. Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2020. godinu 1.1.2020. Obrt Ećim 5. Ugovor o autorskom djelu 28.1.2020. Ivan Perić 6. Ugovor o autorskom djelu 15.1.2020.-15.2.2020. Jure Šaban Stanić […]

ULKU Vlaho Bukovac “Bukovci u Omišu”

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o komisiji za provedbu javnog natječaja

KLASA: 612-01/21-01/57 URBROJ: 2155/1-08-01-21-1 Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14, 127/17, 98/19) I članka 6.i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, […]

POZIV na usmeni intervju

(natječaj za radno mjesto VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA) Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14, 127/17, 98/19) i članka 6. i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1), upućuje se […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14, 127/17, 98/19) i članka 6. i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje NATJEČAJ -1 […]

ODLUKA O ODGAĐANJU SVIH ORGANIZIRANIH KULTURNIH DOGAĐANJA I OKUPLJANJA U MREŽI CENTRA ZA KULTURU OMIŠ

Omiš, 13.3. 2020. Temeljem članka 55. Statuta Centra za kulturu Omiš, KLASA: 612-01/16-04/27 URBROJ: 2155/1-08/1-16-01 od 5. srpnja 2016., ravnatelj Centra za kulturu Omiš dana 13.3.2020. godine donosi sljedeću ODLUKU O ODGAĐANJU SVIH ORGANIZIRANIH KULTURNIH DOGAĐANJA I OKUPLJANJA U MREŽI CENTRA ZA KULTURU OMIŠ: U skladu s preporukama Stožera civilne zaštite SDŽ i Hrvatskog zavoda […]

Ugovori 2019.

STANJE NA DAN 31.12.2019 Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2019. godinu 1.1.2019. Obrt Ećim Split Ugovor o autorskom djelu 15.1.2019.-15.2.2019. Ante Raljević Ugovor o autorskom djelu 15.1.2019.-15.2.2019. Jure Šaban Stanić Ugovor o djelu za umirovljenike 15.1.2019.-15.2.2019. Dragica Mimica Ugovor o autorskom djelu 6.2.2019.-6.3.2019. Ivana Župa Ugovor o autorskom djelu 6.2.2019.-6.3.2019. Marijan Grbavac Ugovor o […]

Ugovori 2018.

STANJE NA DAN 31.12.2018. Ugovor o autorskom djelu 22.1.2018. Oligica Gašparić Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2018. godinu 1.1.2018.-31.1.2018. Obrt Ećim Split Ugovor o autorskom djelu 15.1.2018.-15.2.2018. Ante Raljević Ugovor o autorskom djelu 15.1.2018.-15.2.2018. Ivana Župa Ugovor o autorskom djelu 15.1.2018.-15.2.2018. Jure Šaban Stanić Ugovor o djelu za umirovljenike 15.1.2018.-15.2.2018. Dragica Mimica Ugovor o […]

Ugovori 2017.

STANJE NA DAN 31.12.2017. Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2017. godinu 1.1.2017.-31.12.2017. Obrt Ećim Split Ugovor o djelu 23.2.2017. Zdravko Pandurić Ugovor o autorskom djelu 8.3.2017. Ksenija Prohaska Ugovor o autorskom djelu 15.3.2017.-15.4.2017. Jure Šaban Stanić Ugovor o autorskom djelu 17.3.2017.-17.4.2017. Ivana Župa Ugovor o autorskom djelu 17.3.2017.-17.4.2017. Ante Raljević Ugovor o autorskom djelu […]

Ugovori 2016.

STANJE NA DAN 31.12.2016. Ugovor o djelu 27.1.2016. Zdravko Pandurić Ugovor o djelu 1.2.2016. Olgica Gašparić Ugovor o djelu 1.2.2016. Marija Kovačić Ugovor o donaciji električnih orgulja 24.2.2016. Josip Knezović Ugovor o djelu 23.3.2016. Danijel Babić Ugovor o donaciji 31.3.2016. PD Imber Omiš Ugovor o donaciji 31.3.2016. Peovica d.o.o. Omiš Ugovor o djelu za umirovljenike […]

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2020.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

CZK 12-2019. CENTAR ZA KULTURU OMIŠ 2019bilješke

N A T J E Č A J – Voditelj/ica Dječjeg Kazališta (m/ž)

Na temelju članka 3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturu (NN 96/01, 98/19) i članka 15. Pravilnika o radnim odnosima Centra za kulturu Omiš (Klasa: 612-01/16-04/27, Urbroj: 2155/1-08/1-16-03),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu Omiš (Klasa: 612-01/16-04/27 Urbroj: 2155/01-08-01-16-2)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje N A T J E Č A J – […]

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA I ŠKABRNJE