Natječaji

Odluka o komisiji za provedbu javnog natječaja

KLASA: 612-01/21-01/57 URBROJ: 2155/1-08-01-21-1 Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14, 127/17, 98/19) I članka 6.i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, […]

POZIV na usmeni intervju

(natječaj za radno mjesto VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA) Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14, 127/17, 98/19) i članka 6. i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1), upućuje se […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14, 127/17, 98/19) i članka 6. i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje NATJEČAJ -1 […]

N A T J E Č A J – Voditelj/ica Dječjeg Kazališta (m/ž)

Na temelju članka 3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturu (NN 96/01, 98/19) i članka 15. Pravilnika o radnim odnosima Centra za kulturu Omiš (Klasa: 612-01/16-04/27, Urbroj: 2155/1-08/1-16-03),Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu Omiš (Klasa: 612-01/16-04/27 Urbroj: 2155/01-08-01-16-2)  ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje N A T J E Č A J – […]

Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti -1 pomoćni radnik/ca

CENTAR ZA KULTURU OMIŠ PUNTA 1,21310 OMIŠ Klasa:612-01/19-01/ 32 Urbroj:2155/1-08-01-19-1 Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti – 1 pomoćni radnik/ca Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje N A T J E Č A J Za radno mjesto: 1 pomoćni radnik/ca pri organizaciji kulturnih događanja u gradu […]

Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti – 2 pomoćna radnika

N A T J E Č A J Za radno mjesto: 2 pomoćna radnika/ce pri organizaciji kulturnih događanja u gradu Omišu (m/ž) – javni radovi – na određeno vrijeme (6 mjeseci), puno radno vrijeme – Razina obrazovanja: osnovna škola, SSS, VŠS, VSS – dokaz o stečenoj stručnoj spremi – životopis Vrsta intervencije: Javni rad Ciljane skupine: […]

Natječaj za mjesto voditelja prikazivačkih filmskih i izložbeno galerijskih djelatnosti

Na temelju članka 10. i članka 15. Pravilnika o radu  Centra za kulturu Omiš, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje   N A T J E Č A J – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 3 mjeseca)   Za radno mjesto:  voditelj prikazivačko-filmskih i izložbeno-galerijskih djelatnosti (m/ž) – na neodređeno radno vrijeme – puno […]

Natječaj – Javni radovi 2017.

Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje   N A T J E Č A J Za radno mjesto: 2 pomoćna radnika/ce pri organizaciji kulturnih događanja u gradu Omišu (m/ž) – javni radovi – na određeno vrijeme (6 mjeseci), puno radno vrijeme […]

Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje   N A T J E Č A J – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 3 mjeseca)   Za radno mjesto:  voditelj računovodstva (m/ž) – na neodređeno radno […]

Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti

Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja CZK Omiš

Na temelju članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama o kulturi (NN 96/01) i članka 32. Statuta Centra za kulturu Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša 1/97 i 2/13), Upravno vijeće Centra za kulturu Omiš raspisuje     JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Omiš Uvjeti: –       magistar ili stručni specijalist kao […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA (zamjena do povratka sa bolovanja)

Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje   N A T J E Č A J   Za radno mjesto:  voditelj računovodstva (m/ž) – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – puno radno vrijeme.   UVJETI: – VSS ili VŠS […]

Natječaj za radno mjesto učitelj oboe

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje

Naječaj za tajnika glazbene škole

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje

Natječaj za učitelja klavira i trube

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje N A T J E Č A J Za radno mjesto: učitelj klavira (m/ž) – […]

Natječaj za učitelja saksofona

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje

Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 15. st. 1.  te čl.  17. Pravilnika o radnim odnosima Centra za kulturu Omiš,

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje     N A T J E Č A J   Za radna mjesta:   1. […]

Natječaj za zapošljavanje u CZK – OGŠ Lovro pl. Matačić

Na temelju članka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje N A T J E Č A J Za radna mjesta: 1. učitelj trube (m/ž), na […]

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10 i 90/11), ravnatelj „Centra za kulturu Omiš“ – OGŠ „Lovro pl Matačić“, raspisuje N A T J E Č A J Za radna mjesta: 1. učitelja glasovira (m/ž), na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno, – […]