Pristup informacijama

Pristup informacijama

OBAVIJEST O NAČINU OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOJ UPORABI INFORMACIJA   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).   Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.   Zahtjev za ostvarivanje prava na […]