Ugovori

Ugovori 2021.

STANJE NA DAN 31.12.2021. Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2021. godinu 1.1.2021. Obrt Ećim Autorski ugovor 4.2.2021. Marijan Grbavac Autorski ugovor 14.2.2021. Miho Dolina Ugovor o poslovnoj suradnji 13.2.2021. Udruga HVIDR-a Omiš Autorski ugovor 1.3.2021. Miroslav Tomasović Autorski ugovor 19.3.2021. Marijan Grbavac Ugovor br. 09-0096-21 26.2.2021. Ministarstvo kulture Autorski ugovor 25.3.2021. Jure Šaban Stanić […]

Ugovori 2020.

STANJE NA DAN 31.12.2020. 1. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 15.1.2020. Ivana Župa 2. Autorski ugovor 14.01.2020. Aleksandar Srzić 3. Autorski ugovor 17.01.2020. Marijan Grbavac 4. Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2020. godinu 1.1.2020. Obrt Ećim 5. Ugovor o autorskom djelu 28.1.2020. Ivan Perić 6. Ugovor o autorskom djelu 15.1.2020.-15.2.2020. Jure Šaban Stanić […]

Ugovori 2019.

STANJE NA DAN 31.12.2019 Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2019. godinu 1.1.2019. Obrt Ećim Split Ugovor o autorskom djelu 15.1.2019.-15.2.2019. Ante Raljević Ugovor o autorskom djelu 15.1.2019.-15.2.2019. Jure Šaban Stanić Ugovor o djelu za umirovljenike 15.1.2019.-15.2.2019. Dragica Mimica Ugovor o autorskom djelu 6.2.2019.-6.3.2019. Ivana Župa Ugovor o autorskom djelu 6.2.2019.-6.3.2019. Marijan Grbavac Ugovor o […]

Ugovori 2018.

STANJE NA DAN 31.12.2018. Ugovor o autorskom djelu 22.1.2018. Oligica Gašparić Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2018. godinu 1.1.2018.-31.1.2018. Obrt Ećim Split Ugovor o autorskom djelu 15.1.2018.-15.2.2018. Ante Raljević Ugovor o autorskom djelu 15.1.2018.-15.2.2018. Ivana Župa Ugovor o autorskom djelu 15.1.2018.-15.2.2018. Jure Šaban Stanić Ugovor o djelu za umirovljenike 15.1.2018.-15.2.2018. Dragica Mimica Ugovor o […]

Ugovori 2017.

STANJE NA DAN 31.12.2017. Ugovor o održavanju programskih rješenja za 2017. godinu 1.1.2017.-31.12.2017. Obrt Ećim Split Ugovor o djelu 23.2.2017. Zdravko Pandurić Ugovor o autorskom djelu 8.3.2017. Ksenija Prohaska Ugovor o autorskom djelu 15.3.2017.-15.4.2017. Jure Šaban Stanić Ugovor o autorskom djelu 17.3.2017.-17.4.2017. Ivana Župa Ugovor o autorskom djelu 17.3.2017.-17.4.2017. Ante Raljević Ugovor o autorskom djelu […]

Ugovori 2016.

STANJE NA DAN 31.12.2016. Ugovor o djelu 27.1.2016. Zdravko Pandurić Ugovor o djelu 1.2.2016. Olgica Gašparić Ugovor o djelu 1.2.2016. Marija Kovačić Ugovor o donaciji električnih orgulja 24.2.2016. Josip Knezović Ugovor o djelu 23.3.2016. Danijel Babić Ugovor o donaciji 31.3.2016. PD Imber Omiš Ugovor o donaciji 31.3.2016. Peovica d.o.o. Omiš Ugovor o djelu za umirovljenike […]