Članovi zbora

Članovi Gradskog mješovitog zbora

ČLANSTVO GRADSKOG MJEŠOVITOG ZBORA OMIŠ SOPRANI: Sanda Pešić Marija Pavić Slađana Lelas Suzi Beović ALTOVI: Ivana Fagarazzi Grozdana Tomić Marica Maleničić Marija Kadić Ana Marušić Nevena Kadić Miranda Božić Branka Tafra Ankica Vulić TENORI: Stjepan Tadić Luka Mlinar Ivan Šinković Matko Zečić Bože Anić Jure Šaban Stanić BASOVI: Ivica Glavinić Zravko Cotta Denis Tafra Nikola […]