Odjel za gudače

Rezultati sa međunarodnog natjecanja Daleki akordi – Split 2015.g.

Na održanom međunarodnom natjecanju Daleki akordi u Splitu od 22. do 26. travnja učenici OGŠ lovro pl. Matačić su postigli sljedeće rezultate. Gudači – violine (učitelji Silvana Vulas prof., Ana Bubalo prof., Tanja Čudina prof.): Jelena Mimica i Marija Kaštelan 1. nagrada, Tea Grabovac 2. nagrada Klara Kalajžić 3. nagrada Puhači (Ana Mimica mag.muz., Davor […]

Marta Proso

Marta Proso je rođena  26.11.1978. godine u Splitu, gdje je i stalno nastanjena. Završila je srednju glazbenu gimnaziju u Splitu, a nakon toga upisuje Umjetničku akademiju u Splitu, smjer glazbena umjetnost. Završetkom akademije stjeće zvanje akademski glazbenik-violončelist i profesor violončela. Dalje se usavršavala u struci – pohađa međužupanijski stručni skup „Osposobljavanje pripravnika za  odgojno-obrazovni rad […]

Odjel za gudačke instrumente

Odjel za gudačke instrumente škole realizira programe violine, viole, violončela i kontrabasa. Tijekom učenja instrumenta gudači se druže i u sklopu Gudačkog orkestra škole. Isto tako, pored redovitih internih priredbi, u različitim prigodama participiraju na javnim nastupima koje organizira Centar za kulturu Omiš. Voditeljica odjela je prof. Ana Bubalo. INSTRUMENTI    NASTAVNICI NA ODJELU ANA BUBALO  (Voditeljica […]

Ana Bubalo

Ana Bubalo rodila se 1975. godine u Banjoj Luci (BiH). U rodnom gradu završila je osnovnu glazbenu školu, glavni predmet  violina, u klasi prof. Tatjane Grubić. Od 1992. godine s roditeljima živi u Splitu. Maturirala je na Srednjoj glazbenoj školi Josipa Hatzea u klasi prof. Astrid Jakičević, a nakon toga upisuje Umjetničku akademiju u Splitu […]

Silvana Vulas

Silvana Vulas rođena je 1973. godine u Trogiru. Glazbenu školu Josip Hatze u Splitu započinje u klasi prof. Gordana Sladoljeva, maturira u klasi prpf. Leona Anića, a Muzičku akademiju završava u klasi prof. Josipa Škunce. Sa sedamnaest godina postaje članica Orkestra HNK Split i Komornog orkestra HNK, a kasnije i Splitskog komornog orkestra. Glazbenom pedagogijom se […]

Tanja Čudina

Tanja Čudina je rođena 1987. godine u Splitu. Osnovnu glazbenu školu Lovro pl. Matačić Omiš upisuje 1995. godine u klasi prof. Silvane Vulas. Srednju glazbenu školu Josip Hatze u Splitu upisuje 2000. godine također u klasi prof. Silvane Vulas, potom u klasi prof. Grete Kittl, te je maturirala 2005. godine s odličnim uspjehom. U srpnju […]

Boris Stanić

Rođen 21.01.1984 u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i privatnu jezičnu gimnaziju »Pitagora». Stjeće naobrazbu kroz navedeno: osnovna i glazbena škola, jezična gimnazija, Institut za inžinjering tona, glazbena akademiju, te brojne seminare i natjecanja u Hrvatskoj i svijetu. Nakon završene osnovne redovne te završene osnovne glazbene škole na violini, uz privatnu gimnaziju upisuje i […]

Omiški barokni ansambl

OMIŠKI BAROKNI ANSAMBL osnovan je 2007. godine započevši svoj rad u okvirima baroknog trija. Skupivši se s raznih strana svijeta, članice ansambla odlučile su udružiti i ispreplesti glazbena iskustva u jednostavan i savršen glazbeni izražaj baroka. Potaknute idejama baroknih skladatelja spremne su njegovati naročito hrvatsku baroknu glazbenu baštinu, prema potrebi povećavajući ili smanjujući glavni sastav […]