Natječaj – Javni radovi 2017.

Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti

Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za radno mjesto:

2 pomoćna radnika/ce pri organizaciji kulturnih događanja u gradu Omišu (m/ž) – javni radovi – na određeno vrijeme (6 mjeseci), puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osnovna škola, SSS, VŠS, VSS

Vrsta intervencije: Javni rad

Ciljane skupine:
-bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

-mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

-mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

-mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

-osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

-osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Uvjet:

-Ako u posljednje tri godine niste radili u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci

-Ako ste korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se možete uključiti u nepunom radnom vremenu

 

Prijave i životopisi se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom za natječaj, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

U Omišu, 18.4.2017.

Ravnatelj CZK Omiš:
Petar Buljević, prof.