Članovi Gradskog mješovitog zbora

ČLANSTVO GRADSKOG MJEŠOVITOG ZBORA OMIŠ

SOPRANI:
Sanda Pešić
Marija Pavić
Slađana Lelas
Suzi Beović

ALTOVI:
Ivana Fagarazzi
Grozdana Tomić
Marica Maleničić
Marija Kadić
Ana Marušić
Nevena Kadić
Miranda Božić
Branka Tafra
Ankica Vulić

TENORI:
Stjepan Tadić
Luka Mlinar
Ivan Šinković
Matko Zečić
Bože Anić
Jure Šaban Stanić

BASOVI:
Ivica Glavinić
Zravko Cotta
Denis Tafra
Nikola Vulić

czk-omis-mgz-001