Natječaj – organizacija kulturnih djelatnosti

Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za radno mjesto:

2 pomoćna radnika/ce pri organizaciji kulturnih događanja u gradu Omišu (m/ž) – javni radovi – na određeno vrijeme (6 mjeseci), puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osnovna škola, SSS, VŠS, VSS

Vrsta intervencije: Javni rad

Ciljane skupine:
1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječeni ovisnici o drogama, povratnici sa odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: -prijavljene u evidenciji nezaposlenih
2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: -prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina:- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca
4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci
5. Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca
6. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova:
– prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

Uvjet: Kandidati ne smiju sudjelovati u programu javnih radova za 2015. godinu, odnosno da u periodu 5 godina unatrag, nisu radili u javnim radovima duže od 18 mjeseci ukupno.

Prijave i životopisi se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom za natječaj, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

U Omišu, 23.3.2016.

Klasa:612-01/16-01/9
Urbroj:2155/1-08-01-16-2

Ravnatelj CZK Omiš:
Petar Buljević, prof.

icon-pdf