Pristup informacijama

OBAVIJEST O NAČINU OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOJ UPORABI INFORMACIJA
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).
 
Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službi za informiranje Centra za kulturu Omiš:
–           pisanim putem na adresu:
             Centar za kulturu Omiš, Punta 1
             21 310 Omiš
–          putem elektroničke pošte:
             czk-omis@st.t-com.hr, jelena.stanicic@omis.hr
–          telefonom na brojeve:
             021/559-400
 
Centar za kulturu Omiš ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
 
Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Godisnje_izvjesce 2018.