Gordana Mandalinić-Tičinović

Gordana Mandalinić-Tičinović rođena je 27. ožujka 1976. godine u Parizu (Francuska).

Osnovno školovanje i Opću gimnaziju završila je u Parizu. !996. godine upisuje se na Pravni fakultet u Splitu i diplomira 2001. godine. Osim toga posjeduje i Visoku školu za sigurnost (stručnjak zaštite na radu) koju je završila 2004. godine.

Od 14. svibnja 2002. do 30. travnja 2013. godine radila je u Tiskari “Franjo Kluz” na mjestu Rukovoditelja pravne i kadrovske službe.

Aktivno govori hrvatski i francuski jezik koji su joj materinji jezici, kao i engleski i španjolski.