Hillary Vaden Karuza

hkaruzaViolončelistica Hillary Karuza rođena je u Charlotte, Sjeverna Karolina, SAD. Violončelo počinje učiti sa četiri godine u klasi prof. Janis Nilsen, članice Charlotte Symphony Orchestra. Nakon završene srednje likovne škole i studija povijesti umjetnosti u Firenzi, upisuje studij violončela na University of North Carolina u klasi prof. Brenta Wissicka, gdje i diplomira 2002. godine. Iste godine je godine upisala i postdiplomski studij na Pennsylvania State University u klasi prof. Kim Cook gdje je i magistrirala 2004. godine. Usavršavala se na majstorskim tečajevima kod nekih od najvećih violončelista današnjice (Yo-yo Ma, Lynn Harrel, Anner Bylsma, Aldo Parisot). 2004. godine upisuje doktorat na University of North Carolina u klasi prof. Brooksa Whitehousea ali nakon završene prve godine „zamrzava“ studij i seli se u Hrvatsku gdje je angažirana kao vanjski suradnik u orkestru HNK Split. Djelovala je kao stalni član Williamsport Symphony Orchestra i Pennsylvania Chamber Orchestra te kao zamjenik solo-violončelista u Altoona Symphony Orchestra. Od 2002. godine intenzivnije se bavi baroknom glazbom sudjelujući u radu Penn State Baroque Ensemble a od 2007. godine i Omiškog baroknog ansambla. Nastupala je kao solist uz Splitski komorni orkestar te na velikim međunarodnim festivalima u Morgesu (Švicarska), Arezzu (Italija) i Salvadoru (Brazil). Radila je kao profesor violončela i kontrabasa u gl.šk. Lovro pl Matačić u Omišu, a od 2012.g. dobiva klasu violončela u gl. Šk. J. Hatze u Splitu.