Ivana Galić

igalicIvana Galić rođena je 1986. godine u Splitu. Stalno je nastanjena u Ruskamenu – Lokva Rogoznica. Nakon završene osnovne škole u Omišu 2000. godine upisuje srednju muzičku školu “Josip Hatze” u Splitu – teoretski odjel, a paralelno završava i jezičnu gimnaziju u Omišu.

 Na splitskom sveučilištu upisuje Umjetničku akademiju glazbeni odjel – smjer Teorija glazbe, koju uspješno završava 2008. godine.

 U osnovnu glazbenu školu “Lovro pl. Matačić” dolazi nakon završetka Akademije najprije kao honorarni suradnik, a od 2009. i kao stalni professor teoretskih predmeta.