Jelena Buble Paškalin

buble-paskalinJelena Buble Paškalin rođena 1982. godine u Splitu. Osnovnu i srednju glazbenu školu pohađa u Splitu u klasi prof. Olge Račić, prof. Albine Marketić i prof. Gordane Lentić. Upisuje studij klavira u klasi prof. Đure Tikvice, na kojem je diplomirala u dobi od 21 godine u klasi prof. Roberta Gubaidullina na Glazbenoj akademiji Sveučilišta u Splitu.

Nastupala je diljem Hrvatske i u inozemstvu, a osim solističkih nastupa djelatna je kao korepetitor, te glazbenik u instrumentalnim i vokalnim komornim sastavima. Od 2003 do 2008 radi kao glazbeni pedagog, na glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu, područnom odjelu Melita Lorković  u Trogiru, a od 2004 do 2013 godine radi i na Umjetničkoj akademiji u Splitu u suradničkom zvanju asistenta, kao povremeni korepetitor, te kao znanstveni novak  na projektu Glazbena kultura stanovnika južne Hrvatske u sklopu kojeg se aktivno bavi etnografskim, etnomuzikološkim i antropološkim proučavanjem glazbene kulture u socijalnom kontekstu.

Danas je na doktorskom studiju na Oddelku za etnologijo i kulturno antropologijo Filozofske fakultete  Univerze v Ljubljani. Tema njezine magistarske radnje bila je iz područja etnomuzikologije i kulturne antropologije i naslovljena je Folklorna glazbena tradicija pri oblikovanju suvremenog glazbenog identiteta mladih u srednjoj Dalmaciji (mentori, dr. sc. Svanibor Pettan i dr.sc. Rajko Muršič, Trenutno radi na disertaciji naslova Glazbeni svijet mladih na području grada Trogira: od mediteranske glazbene tradicije do turbo-folka.

U  glazbenoj školi Lovro pl. Matačić radi od 2013. godine.