Koncerti Gradske glazbe

U organizaciji Centra za kulturu Omiš, te Župa Porođenja BDM Tugare i svMihovila Arhanđela Kostanje,  u nedjelju 12. siječnja Gradska glazba Omiš održati će koncerte u crkvi Porođenja BDM u Tugarima sa početkom u 9:30 (prije mise) i  u crkvi sv. Mihovila u Kostanjama u 11.30 (poslije mise)

czk-glazba-koncerti-2014-1