Mate Kalajžić

mkalajzicMate Kalajžić rođen je 1979. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu (jezična gimnazija)  završio je u Omišu. 2000. godine upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu – truba, koju i završava 2006. godine. Od 2008. godine radi u Glazbenoj školi u Makarskoj, a od 2011. profesor je trube u Osnovnoj glazbenoj školi “Lovro pl. Matačić u Omišu u svojstvu vanjskog suradnika.