Natječaj za mjesto voditelja prikazivačkih filmskih i izložbeno galerijskih djelatnosti

Na temelju članka 10. i članka 15. Pravilnika o radu  Centra za kulturu Omiš, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

 

N A T J E Č A J

– 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Za radno mjesto:

 voditelj prikazivačko-filmskih i izložbeno-galerijskih djelatnosti (m/ž) – na neodređeno radno vrijeme – puno radno vrijeme.

 

UVJETI:

–  VSS – magistra/e kiparstva; mag.art. umjetničke akademije

–   stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će uspješno voditi kinoteku  i izložbenu galeriju  te oblikovati jedan segment kazališnog scenografskog djelovanja gradskih kazališta i to u poslovima izrade vanjske i unutrašnje scenografije i rekvizite.

– šest mjeseci iskustva u  filmskim, izložbeno-galerijskim i kazališnim djelatnostima

–  poznavanje rada na računalu u  programima Corel i Photoshop

–  poznavanje engleskog jezika

­-   vozačka dozvola B kategorije

 

Poželjno znanje:

–   dizajn web stranice

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–   životopis

–         dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi ( preslik diplome )

–         preslik osobne iskaznice

–         preslik domovnice

–         uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te da mu nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela   ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Nakon usmenog razgovora provest će se pismeno testiranje:  12.2.2018. u 10.00h u prostorijama ravnatelja Centra za kulturu Omiš.

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

 

U Omišu, 2.02. 2018. godine

Klasa: 612-01/18-01/02

Ur.broj: 2155/01-08-01-18-1

 

Ravnatelj:

Petar Buljević, prof.