Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10 i 90/11), ravnatelj „Centra za kulturu Omiš“ –
OGŠ „Lovro pl Matačić“, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radna mjesta:

1. učitelja glasovira (m/ž), na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno, – 1 djelatnik
2. tajnika škole (m/ž), na neodređeno vrijeme, 20 sati tjedno, – 1 djelatnik
UVJETI: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 90/11)

Uz prijavu sa životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je ispuniti sljedeće uvjete i priložiti sljedeću dokumentaciju,

– za nastavnika glasovira: diplomu (original ili ovjerenu presliku), potvrdu o položenom stručnom ispitu, rodni list, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju;

– za tajnika: sveučilišni diplomski studij prava (original ili ovjerenu presliku diplome), potvrdu o položenom stručnom ispitu, rodni list, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju i 2 godine radnog staža u pravnoj struci (kopija radne knjižice)

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:

„Centar za kulturu Omiš“ – OGŠ „Lovro pl. Matačić“, Punta 1,
21310 Omiš sa naznakom za natječaj.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispostave Omiš i oglasnoj ploči CZK.
Natječaj je objavljen 31.01.2013.g., a rok prijave je do 07.02.2013.g..

Omiš, 30.01.2013.g.
Broj: 01-9/1-2013

Ravnatelj CZK Omiš:

Denis Tafra, mag. ing.