NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA (zamjena do povratka sa bolovanja)

Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

Za radno mjesto:

 voditelj računovodstva (m/ž) – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – puno radno vrijeme.

 

UVJETI:

– VSS ili VŠS – ekonomske struke / računovodstveni smjer.

– 6 mjeseci iskustva u proračunskom računovodstvu

– poznavanje rada na računalu

 

Poželjno:

–         Poznavanje rada u Registru zaposlenika (obračun plaća u COP-u)

–         Iskustvo u izradi obrazaca JOPPD

–         Vozačka dozvola B kategorije

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–         životopis

–         dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi ( preslik diplome )

–         preslik osobne iskaznice

–         preslik domovnice

–         potvrda o radnom iskustvu

–         uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te da mu nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela   ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

 

U Omišu, 17. ožujka 2015. godine

Klasa: 612-01/15-01/36

Ur.broj: 2155/1-08-01-15-1

 

                                                                                                      Ravnatelj:

Denis Tafra, mag.ing.