Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 6. i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš, ravnatelj Centra za kulturu Omiš, raspisuje

 

N A T J E Č A J

– 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Za radno mjesto:

 voditelj računovodstva (m/ž) – na neodređeno radno vrijeme – puno radno vrijeme.

 

UVJETI:

–  VŠS ili VSS – ekonomske struke / računovodstveni smjer.

–  6 mjeseci iskustva u proračunskom računovodstvu

–  poznavanje rada na računalu u računovodstvenim programima

–  poznavanje engleskog jezika

 

Poželjno znanje:

–         Izrada financijskih izvještaja

–         Izrada financijskog plana

–         Poznavanje procesa obračuna plaća

–         Iskustvo u izradi obrazaca JOPPD

–         Vozačka dozvola B kategorije

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–         životopis

–         dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi ( preslik diplome )

–         preslik osobne iskaznice

–         preslik domovnice

–         potvrda o radnom iskustvu

–         uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te da mu nije izrečena osuđujuća presuda za kaznena djela   ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

 

U Omišu, 31.05. 2016. godine

Klasa: 612-01/16-01/21

Ur.broj: 2155/01-08-01-1

 

Ravnatelj:

Petar Buljević, prof.