Natječaj za zapošljavanje u CZK – OGŠ Lovro pl. Matačić

Na temelju članka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radna mjesta:

1. učitelj trube (m/ž), na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno – 1 djelatnik
2. učitelj kontrabasa (m/ž), ne neodređeno vrijeme, 4 sata tjedno – 1 djelatnik
3. učitelj oboe( m/ž), na neodređeno vrijeme, 14 sati tjedno – 1 djelatnik
4. učitelj saksofona ( m/ž), na neodređeno vrijeme, 13 sati tjedno – 1 djelatnik

UVJETI: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12).

Uz prijavu sa životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti slijedeće dokumente: diplomu, rodni list, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Diploma, rodni list i domovnica se prilažu u presliku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

Natječaj je objavljen 03.09.2013. g., a rok prijave je 8 dana od objave natječaja.

Ravnatelj CZK Omiš

Denis Tafra, mag.ing.

Omiš, 02.09.2013. g.

Klasa: 612-01/13-01/117

Ur. broj: 2155/1-08-01-13-1