Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12), ravnatelj Centra za kulturu Omiš – OGŠ „ Lovro pl. Matačić“, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

Za radna mjesta:

 

1. učitelj trube (m/ž), na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno – 1 djelatnik

 

 

 

UVJETI: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12).

 

Uz prijavu sa životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti slijedeće dokumente: diplomu, rodni list, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci ).

 

Diploma, rodni list i domovnica se prilažu u presliku.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

Prijave se šalju na adresu: Centar za kulturu Omiš, Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“.

 

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra za kulturu Omiš.

 

Natječaj je objavljen 03.10.2013. g., a rok prijave je 8 dana od obajve natječaja.

 

 

 

Ravnatelj CZK Omiš

Denis Tafra, mag.ing.

 

Omiš, 02.10.2013. g.

Klasa: 612-01/13-01/143

Ur. broj: 2155/1-08-01-13-1