Odjel za gudačke instrumente

Odjel za gudačke instrumente škole realizira programe violine, viole, violončela i kontrabasa. Tijekom učenja instrumenta gudači se druže i u sklopu Gudačkog orkestra škole. Isto tako, pored redovitih internih priredbi, u različitim prigodama participiraju na javnim nastupima koje organizira Centar za kulturu Omiš.

Voditeljica odjela je prof. Ana Bubalo.


INSTRUMENTI

Violina

Viola

Violoncello

kontrabas

Kontrabas

 


 NASTAVNICI NA ODJELU

ANA BUBALO  (Voditeljica odjela)

bubalo-a-tAna Bubalo rodila se 1975. godine u Banjoj Luci (BiH). U rodnom gradu završila je osnovnu glazbenu školu, glavni predmet  violina, u klasi prof. Tatjane Grubić. Od 1992. godine s roditeljima živi u Splitu. Maturirala je na Srednjoj glazbenoj školi Josipa Hatzea u klasi prof. Astrid Jakičević, a nakon toga upisuje Umjetničku akademiju u Splitu (dva odsjeka: Odsjek za violinu i Odsjek za glazbenu kulturu).  U ožujku 2002. godine diplomirala je na Umjetničkoj akademiji (Odsjek za glazbenu kulturu) Sveučilišta u Splitu, mentorica dr. Mirjana Siriščević-Babić; na violini je diplomirala 2003. godine u klasi prof. Oleksandra Andrusenka. Dobitnica je medalje za posebna dostignuća tijekom studiranja na Odsjeku za glazbenu kulturu ….. više


SILVANA VULAS

vulas-s-tSilvana Vulas je rođena 1973. godine u Trogiru. Glazbenu školu Josip Hatze u Splitu započinje u klasi prof. Gordana Sladoljeva, maturira u klasi prof. Leona Anića, a Muzičku akademiju završava u klasi prof. Josipa Škunce. Sa sedamnaest godina postaje članica Orkestra HNK Split i Komornog orkestra HNK, a kasnije i Splitskog komornog orkestra. Glazbenom pedagogijom se počinje baviti krajem studija, 1884. godine u OGŠ Lovro pl. Matačić i GŠ Josip Hatze. U GŠ Josip Hatze nekoliko godina vodi Mali orkestar te Orkestar srednje škole  ….. više


TANJA ČUDINA

cudina-t-tTanja Čudina, rođena 1987. godine u Splitu. Osnovnu glazbenu školu Lovro pl. Matačić Omiš upisuje 1995. godine u klasi prof. Silvane Vulas. Srednju glazbenu školu Josip Hatze u Splitu upisuje 2000. godine također u klasi prof. Silvane Vulas, potom u klasi prof. Grete Kittl, te je maturirala 2005. godine s odličnim uspjehom. U srpnju 2005. godine upisuje dodiplomski studij violine na Umjetničkoj akademiji u Splitu s najvećim brojem bodova na razredbenom ispitu, te nastavlja školovanje u klasi prof. Violete Smailović – Huart  …..   više


MARTA PROSO

proso-m-tMarta Proso rođena je 26.11.1978. godine u Splitu, gdje je i stalno nastanjena. Završila je srednju glazbenu gimnaziju u Splitu, a nakon toga upisuje Umjetničku akademiju u Splitu, smjer glazbena umjetnost. Završetkom akademije stjeće zvanje akademski glazbenik-violončelist i profesor violončela.

Dalje se usavršavala u struci – pohađa međužupanijski stručni skup „Osposobljavanje pripravnika za  odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita“; program u okviru projekta  ….. više


BORIS STANIĆ

Boris Stanić je rođen 21.01.1984 u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i privatnu jezičnu gimnaziju »Pitagora». Stjeće naobrazbu kroz navedeno: osnovna i glazbena škola, jezična gimnazija, Institut za inžinjering tona, glazbena akademiju, te brojne seminare i natjecanja u Hrvatskoj i Svijetu. Nakon završene osnovne redovne te završene osnovne glazbene škole na violini, uz privatnu gimnaziju upisuje i srednju glazbenu gimnaziju s Violom  kao glavnim predmetom, te dirigiranjem kao drugim glavnim predmetom. U međuvremenu svira kao vođa dionice viola  ….. više


 


NASTAVNI PROGRAM

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI U TJEDNU

RAZRED
Obvezni predmeti

I

II

III

IV

V

VI

Temeljni predmet struke

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

Solfeggio

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

Skupno muziciranje

2 (70)

2 (70)

2 (70)

2 (70)

Ukupno

4 (140)

4 (140)

6 (210)

6 (210)

6 (210)

6 (210)

Izborni predmeti
Klavir

1 (35)

Teorija Glazbe

1 (35)