ODLUKA O ODGAĐANJU SVIH ORGANIZIRANIH KULTURNIH DOGAĐANJA I OKUPLJANJA U MREŽI CENTRA ZA KULTURU OMIŠ

Omiš, 13.3. 2020.

Temeljem članka 55. Statuta Centra za kulturu Omiš, KLASA: 612-01/16-04/27 URBROJ: 2155/1-08/1-16-01 od 5. srpnja 2016., ravnatelj Centra za kulturu Omiš dana 13.3.2020. godine donosi sljedeću ODLUKU O ODGAĐANJU SVIH ORGANIZIRANIH KULTURNIH DOGAĐANJA I OKUPLJANJA U MREŽI CENTRA ZA KULTURU OMIŠ:

U skladu s preporukama Stožera civilne zaštite SDŽ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Uprava Centra za kulturu Omiš zbog povećane opasnosti širenja koronavirusa te zbog veće sigurnosti naših građana donosi odluku o odgađanju/obustavljanju svih organiziranih kulturnih događanja i okupljanja u organizaciji Centra za kulturu Omiš  i prostorijama Ilirskog sjemeništa.

Odluka će se mijenjati prema daljnjim preporukama mjerodavnih službi. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 612-01/20-01/21

URBROJ: 2155/1-08-01-20-1

Ravnatelj

Petar Buljević