Participacija

Učenici glazbene škole plačaju participaciju:

To je participacija roditelja namjenjena poboljšanju uvjeta rada glazbene škole i realizaciji specifičnih zahtjeva programa i naplaćuje se u svim glazbenim odnosno umjetničkim školama u RH.

Osnova temeljem koje je uvedena participacija u svim umjetničkim školama RH je u članku 15. Pravilnika o osnovnom umjetničkom školovanju ( NN 53/93 ). Plaćanje participacije je definirano člankom 25. Statuta CZK, za što su Osnivači ustanove dali suglasnost. Visinu participacije utvrđuje Upravno vijeće Centra za kulturu.

Prikupljena sredstva su namjenska, služe za funkcioniranje Centra za kulturu  – OGŠ, reprodukciju i održavanje instrumenata, sudjelovanje na natjecanjima,  stručnim seminarima i sl.

Mjesečni iznos temeljne participacije je 150 kn, a plaća se za 10 nastavnih mjeseci (1.500 kn godišnje) plus upisnina 150 kuna početkom školske godine (ukupno 1.650 kn)

Učenik koji ima na raspolaganju školski instrument plaća dodatno 50 kn mjesečno. 

Roditelji čijih dvoje ili više djece pohađaju glazbenu školu, za svako dijete uplaćuju 80% participacije (120 kuna). Isto vrijedi za učenika koji pohađa dva programa.

Participacija se uplaćuje temeljem ugovora općom uplatnicom koju učenik dobije na nastavi nakon početka školske godine.