POZIV na usmeni intervju

(natječaj za radno mjesto VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA)

Na temelju članka 66. Zakona o radu; ( NN 93/14127/1798/19) i članka 6. i 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Omiš i članka 24.Statuta Centra za kulturu Omiš (KLASA:612-01/20-04/73  URBROJ: 2155/1-08/1-20-01)  i Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva Centra za kulturu Omiš( KLASA:612-01/21-01/52 URBROJ:2155/1-08-01-21-1), upućuje se poziv na usmeni intervju koji će se održati dana:

25. lipnja 2021. godine (petak) u 12.00 h na adresi Centra za kulturu Omiš, Punta 1, 21310 Omiš (1. kat)

Ravnatelj Centra za kulturu Omiš

Petar Buljević, prof.