Učenici 1. razreda

logo-gs-small

UČENICI   1.  RAZREDA
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE
„Lovro pl. Matačić“
školska godina 2014/2015

RB IME i PREZIME ODJEL INSTRUMENT UČITELJ
1 Ivan Amulić C Harmonika Mira Đukić Milašević
2 Mirna Balić B Violoncello Marta Proso
3 Mihovil Banović C Saksofon Davor Jelavić Šako
4 Anea Belloti A Violina Silvana Vulas
5 Beović Tihana B Flauta Ana Mimica
6 Bilić Petra B Violina Tanja Čudina
7 Dragošević Ema B Klavir Ivana Žunić
8 Dugec Kristijan A Violoncello Marta Proso
9 Goleš Luka C Truba Marija Šeremet
10 Jerčić Sara C Klavir Tena Franjković
11 Jerčić Vana C Gitara Zoran Melvan
12 Kalajžić Elena A Gitara Neno Munitić
13 Kovačević Marija A Gitara Petar Čulić
14 Kovačić Tonka A Oboa Ana Mandić
15 Leko Duje A Gitara Neno Munitić
16 Mandalinić Maria C Klavir Dalija Šaban
17 Marasović Jure C Harmonika Mira Đukić Milašević
18 Perić Marta C Gitara Zoran Melvan
19 Pezo Marija B Klavir Dalija Šaban
20 Pirović Pjero B Klavir Jelena Buble Paškalin
21 Popović Lovre A Klarinet Jasminko Šetka
22 Radovčić Laura C Saksofon Davor Jelavić Šako
23 Smoljanović Andrea B Flauta Ana Mimica
24 Smoljanović Karmen A Harmonika Mira Đukić Milašević
25 Sovulj Vanesa B Viola Boris Stanić
26 Stanić Toma A Klarinet Jasminko Šetka
27 Stipić Stella A Gitara Neno Munitić
28 Tafra Sani A Gitara Neno Munitić
29 Tokić Ivana B Klavir Ivana Žunić
30 Tomić Gordan B Klavir Dalija Šaban
31 Vrabez Aurora Carmela C Klarinet Jasminko Šetka
32 Zamotaylov Fedor A Klavir Ivana Žunić
33 Zolota Karolina B Violina Tanja Čudina
34 Žulj Lucija B Gitara Neno Munitić

2. razred | 3. razred | 4. razred | 5. razred | 6. razred