Učenici 2. razreda

logo-gs-smallUČENICI   2.  RAZREDA
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE
„Lovro pl. Matačić“
školska godina 2014/2015

RB IME i PREZIME ODJEL INSTRUMENT UČITELJ
1 Josip Amulić C Klavir Dalija Šaban
2 Gabriela Braičić B Klavir Dalija Šaban
3 Nina Buljević B Violina Silvana Vulas
4 Laura Čaljkušić B Violina Silvana Vulas
5 Teo Čečuk A Klarinet Jasminko Šetka
6 Viktoria Čolić A Flauta Ana Mimica
7 Vlatka Čolić A Flauta Ana Mimica
8 Frane Dujmović C Truba Marija Šeremet
9 Noa Gavranović B Gitara Neno Munitić
10 Tea Grabovac A Violina Tanja Čudina
11 Elena Grubiša B Violina Ana Bubalo
12 Ana Ivanišević B Oboa Ana Mandić
13 Luciana Jelović B Violina Tanja Čudina
14 Tara Jerončić B Klavir Jelena Buble Paškalin
15 Dominik Kovačević A Klavir Tena Franjković
16 Ana Marija Kovačić A Klavir Jelena Buble Paškalin
17 Kiara Kovačić A Klavir Dalija Šaban
18 Kristina Marija Kuzmanić A Gitara Neno Munitić
19 Kate Mandalinić C Gitara Zoran Melvan
20 Lucija Mandalinić C Violina Tanja Čudina
21 Frane Marušić A Klavir Jelena Buble Paškalin
22 Paula Marušić C Klavir Tena Franjković
23 Magdalena Mikšić B Oboa Ana Mandić
24 Klara Milavić C Violina Tanja Čudina
25 Špiro Milavić C Truba Marija Šeremet
26 Lara Mimica A Klavir Ivana Žunić
27 Božana Pandža A Viola Boris Stanić
28 Marinela Perić C Gitara Zoran Melvan
29 Natali Pešić A Gitara Neno Munitić
30 Andrija Petričević B Gitara Neno Munitić
31 Lea Petrić B Klavir Dalija Šaban
32 Ante Pupačić C Truba Marija Šeremet
33 Karmen Raljević B Gitara Zoran Melvan
34 Nika Roguljić A Klarinet Jasminko Šetka
35 Lucija Srdanović B Klavir Dalija Šaban
36 Ivan Šarolić C Gitara Petar Čulić
37 Petra Škaričić C Saksofon Davor Jelavić Šako
38 Dina Vojnović A Klavir Jelena Buble Paškalin
39 Luka Zemunik A Klarinet Jasminko Šetka

 

 1. razred | 3. razred | 4. razred | 5. razred | 6. razred