Učenici 6. razreda

UČENICI 6. RAZREDA
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE
“Lovro pl. Matačić”
školska godina 2014/2015

RB IME i PREZIME ODJEL INSTRUMENT UČITELJ
1 Karmen Bašić B Violina Ana Bubalo
2 Stipe Bogdanović A Gitara Neno Munitić
3 Karla Curnić B Klavir Dalija Šaban
4 Laura Ćoso A Violina Ana Bubalo
5 Ana Ćurak B Klavir Ivana Žunić
6 Leonarda Fistanić A Klavir Tena Franjković
7 Željana Jerić B Gitara Neno Munitić
8 Petra Lelas A Klavir Jelena Buble Paškalin
9 Ana Lozić B Klavir Jelena Buble Paškalin
10 Jelena Mimica A Violina Silvana Vulas
11 Viktorija Perkušić A Violoncello Marta Proso
12 Nikolina Rodić A Oboa Ana Mandić
13 Lorena Nevena Rubić B Violina Ana Bubalo
14 Nikolina Semen B Flauta Ana Mimica
15 Antea Simunić A Violina Silvana Vulas
16 Jona Simunić A Violina Silvana Vulas
17 Klara Srdelić B Violina Silvana Vulas
18 Ante Šimić B Violina Ana Bubalo
19 Dora Tkalec B Viola Boris Stanić
20 Zorko Trgo B Gitara Neno Munitić

 

 1. razred | 2. razred |3. razred |  4. razred | 5. razred