Učitelji

 UČITELJI OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

  ODJEL GLASOVIRA i HARMONIKE 
NASTAVNIK   INSTRUMENT UČENIKA E-MAIL
  Jelena Buble Paškalin   Klavir  jelebp@gmail.com
  Dalija Šaban   Klavir  lucyphra@net.hr
  Tena Franjković (studentica)   Klavir
  Ivana Žunić (studentica)   Klavir
  Mira Đukić Milašević   Harmonika  miradjukic@st.t-com.hr
  Ukupno učenika na odjelu:  
  ODJEL ZA GUDAČKE INSTRUMENTE 
  Silvana Vulas   Violina  avulas@net.hr
  Ana Bubalo   Violina  anabubalo16@gmail.com
  Tanja Čudina   Violina  tanja_cudina@yahoo.com
  Boris Stanić   Viola, Kontrabas  digiacoustic@gmail.com
  Marta Proso   Violoncello  marta.proso@gmail.com
 Ukupno učenika na odjelu:  
  ODJEL ZA PUHAČKE INSTRUMENTE
  Jasminko Šetka   Klarinet  jasminko.setka@inet.hr
  Matija Šeremet   Truba  mata2606@net.hr
  Ana Mimica   Flauta  Amimica9@gmail.com
  Davor Jelavić Šako   Saksofon  davor.jelavic@hotmail.com
  Ana Mandić   Oboa  anamandic87@gmail.com
  Ukupno učenika na odjelu:  
  ODJEL ZA TEORIJSKE PREDMETE, GITARU I MANDOLINU 
  Vanda Ferić   Glazbena teorija  vanda.feric@gmal.com
  Ivana Galić   Glazbena teorija  ivanagalic18@gmail.com
  Neno Munitić   Gitara nenomunitic@hotmail.com
  Petar Čulić   Gitara infopetarculic@gmail.com
  Zoran Melvan Gitara