Uvjeti za upis

Učenik-ca se može prijaviti za upis u:

      I razred osnovne glazbene škole ( učenje instrumenta )

  • Upis u glazbenu školu se vrši putem audicije (prijemnog ispita). Na audiciji se provjeravaju sposobnosti učenika i to: sluh, glazbena memorija i ritam.
  • Na prijemnom testiranju učenik može dobiti ocjene od 1 do 5, te zbrojem tri ocjene prosječnu ocjenu.
  • Temeljem ostvarenog rezultata (prosječne ocjene) utvrđuje se rang lista, a temeljem odluke o upisu o broju kandidata, podvlači se crta na rang listi kojom se utvrđuje koji učenici mogu biti upisani.